Algemene Voorwaarden voor www.koffieservicewaddinxveen.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.koffieservicewaddinxveen.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Handelsonderneming Wijnen . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Handelsonderneming Wijnen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Handelsonderneming Wijnen.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Handelsonderneming Wijnen te mogen claimen of te veronderstellen.

Handelsonderneming Wijnen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Verkoopprijzen zijn op basis van de marge-regeling van de belastingdienst, tenzij anders vermeldt. Dit houdt in dat u geen btw op de factuur aantreft, en deze dan ook niet kunt terugvragen.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Handelsonderneming Wijnen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Facturatie:

Na aanbieden van het de repareren koffiemachine wordt u een prijsvoorstel gedaan. Indien akkoord, dient de volledige factuur te worden betaald bij ophalen, of daarvoor. U kunt bij ons pinnen, betalen door middel van bankoverschrijving/Tikkie of contant betalen.

 

Garantievoorwaarden:

Getoonde gereviseerde koffiemachines worden standaard geleverd met 12 maanden garantie, tenzij anders vermeldt (bijvoorbeeld: geen garantie op machines welke door inruil zijn verkregen).

Uitgezonderd van garantie:

- schade door onkundig gebruik (bijvoorbeeld water in de koffiemolen)

- schade door vallen

- schade door invloeden van buitenaf

- wanneer de machine is geopend

 

Indien een koffiemachine binnen de gestelde garantietermijn onverhoopt defect raakt, dient de koper dit direct en binnen de garantietermijn te melden aan de verkoper door middel van een email, SMS of Whatsapp bericht. De koper dient de verkoper de eerste gelegenheid te geven het defect te verhelpen, dan wel een gelijkwaardig product te leveren. Verkoper betaalt geen facturen van derden.

Verkoper geeft geen geld terug, maar levert een gelijkwaardig product indien deze niet kan worden gerepareerd.

 

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.koffieservicewaddinxveen.nl op deze pagina.

Deze Algemene Voorwaarden pagina is gemaakt op algemenevoorwaardenvoorbeeld.nl.

 

Waddinxveen, 29 juni 2023